Zeynep Yıldız Abbasoğlu Hakkında

Dr. (d. 1986) - Kanun icracısı ve Türk Müziği Araştırmacısı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2008 yılında tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi danışmanlığında yazdığı, “Hasan Kâşânî’nin Kenzü’t-Tuhaf Adlı Eseri” teziyle 2011 yılında yüksek lisans, “Herat Mûsikî Ekolü ve Benâî’nin Risâle-i Mûsikî’si” teziyle 2015 yılında doktora eğitimini tamamladı. Kanun sazı ile lise yıllarında tanıştı ve kanun sanatçısı Reha Sağbaş’tan ders aldı. Daha sonra, doktora çalışmaları sırasında tanıştığı Ruhi Ayangil ile de çalışma fırsatı yakaladı ve Ayangil İfâde Mûsiki Topluluğu’nda kanun çaldı. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen pek çok akademik toplantıda bildiri sundu ve çeşitli konserlerde kanun icracısı olarak yer aldı. 2017-2018 akademik döneminde Hollanda Leiden Üniversitesi'nde yürütülen bir proje kapsamında, "Music Production in the Fourteenth Century Jalayirid and Timurid Courts: The Life and Legacy of Abd al-Qadir Maraghi" başlıklı araştırmasını sürdürdü. Aynı araştırmasına Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırmaları Merkezi (Anamed)'de post-doc fellow olarak devam etmektedir.

Bir Türk Müziği Araştırmacısının Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki İzlenimleri

Yazar: |2018-07-24T17:21:44+00:0018 Mayıs, 2018|Güncel, İzlenimler|

Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, aslında uzun zamandır doğu yazmaları açısından öneminin farkında olduğum, ancak hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığım bir kütüphane idi. Burada bulunan bazı Türk Müziği yazmalarının künyesini not almış ve ilerde fırsat olursa bunlar üzerinde çalışmak istemiştim. Ancak buraya gelmeye kesin bir şekilde karar vermem, Leiden Üniversitesi’nin Institute for Area Studies: Asia & Middle East bölümündeki bir projeden haberdar olmamla başladı: “Turks, texts and territory: Imperial ideology and cultural production in Central Eurasia” (Türkler, metinler ve bölgeler: Orta Asya’da emperyal ideoloji ve kültürel üretim).