Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Cenk Güray (Başkan-Chair)

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)

Dr. Ferhat Çaylı

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü)

Dr. İsmet Karadeniz

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü)

Dr. Osman Öksüzoğlu

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)

Dr. Nevin Şahin

(Orient-Institut Istanbul)

Erhan Bayram

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü / Tanburi Cemil Bey Derneği)

Korkutalp Bilgin

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü)

Salih Demirtaş

(Orient-Institut Istanbul / İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğrencisi)

Orçun Güneşer

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğrencisi)

Mahmut Ölmez

(Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Genel Sekreteri)

Elif Özen

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü)

Esra Turner

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müzik Doktora Programı Öğrencisi)

Eşref Berk Türkoğlu

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)