Sempozyum Bilim Kurulu

Dr. Can Akkoç

(Onursal Başkan, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Üyesi)

Prof. Dr. Suraya Agayeva

(Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Abdullah Akat

(İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Bülent Alaner

(Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Ruhi Ayangil

(İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğretim Üyesi, Sempozyum Müzik Tarihi Komisyonu Başkanı)

Prof. M. Ertuğrul Bayraktarkatal

(Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Barış Bozkurt

(İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan Cevher

(Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı)

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Ali Ergur

(Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Walter Z. Feldman

(New York University, NYU-Abu Dhabi)

Prof. Dr. Cenk Güray

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Sempozyum Modernite ve Kültürel Etkileşim Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Ralf M. Jäger

(Münster Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü, Almanya)

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Ayten Kaplan

(Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı)

Prof. Songül Karahasanoğlu

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu

(Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü)

Prof. Dr. Serda Türkel Oter

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi)

Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. M. Emin Soydaş

(Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü)

Prof. Dr. Ali Tan

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Ali Tüfekçi

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı

(Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Prof. Dr. Timothy Rice

(UCLA Distinguished Professor, Emeritus, of Ethnomusicology)

Doç. Dr. Alper Akdeniz

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Enver Mete Aslan

(Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. Onur Güneş Ayas

(Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü)

Doç Dr. Ozan Baysal

(İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Esra Berkman

(Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Mehtap Demir

(İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek

(Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar)

Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Üyesi)

Doç. Dr. Seher Tetik Işık

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sempozyum Müzik Kuramı Komisyonu Başkanı)

Doç. Dr. Ferdi Koç

(Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Doç. Dr. Aslıhan Eruzun Özel

(Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sempozyum Çalgıbilim Komisyonu Başkanı)

Doç. Dr. Sonia T. Seeman

(The University of Texas at Austin, Butler School of Music)

Doç. Dr. Ahmed Tohumcu

(Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Doç. Dr. Ali Korkut Uludağ

(Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Serhat Yener

(On Dokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Dr. Öğr. Gör. Emir Değirmenli

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Sempozyum Çalgıbilim Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günalçin

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Sempozyum Müzik Tarihi Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Gürel

(On Dokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

Dr. Öğr. Üyesi Zinnur Kanık

(Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sempozyum İcracılık ve İlkeleri Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Küçükebe

(Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Sempozyum Çalgıbilim Komisyonu Üyesi)

Dr. Markos Skoulios

(Technological Educational Institute of Epirus, Department of Traditional Music, Arta, Yunanistan)

Öğr. Gör. Murat Burçin Derçin

(Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü)