Şefika Şehvar Beşiroğlu Hakkında

Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu, 2 Ekim 1965 İstanbul doğumludur.  1986’da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü’nü bitirdi, 1988’de İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Sanat Müziği alanında yüksek lisans eğitimini; 1994’te aynı üniversite, enstitü ve alanda sanatta yeterliliğini; 1999’da Harvard Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmasını tamamladı. 1997’de YÖK’te Temel Bilimler Türk Sanat Müziği alanında Doçentlik; 2000’de İTÜ’de Müzikoloji alanında Doçentlik; 2005’te İTÜ’de Müzikoloji alanında Profesörlük unvanını aldı. Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu,  İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılığı, Müzikoloji Bölüm Başkanlığı, MİAM Müdürlüğü (Müzik İleri Araştırmalar Merkezi), İTÜ TMDK Yönetim Kurulu Üyeliği ile İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürütmüş,  “Kantemir Topluluğu” adlı müzik grubu ile ulusal ve uluslararası konserler vermiştir. Beşiroğlu’nun tarihsel müzikoloji ve kadın çalışmaları sahasında basılmış makaleleri ve akademisyen Şeyma Ersoy Çak ile birlikte yazdığı, 2017 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıkan “Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren” adlı kitap çalışmasının yanı sıra, almış olduğu sanat ödülleri de mevcuttur. 26 Nisan 2015’ten bu yana “Müzik Eğitimcileri Derneği”nin üyesi olan Şehvar Beşiroğlu derneğin, üniversiteler ve TÜRKSOY ile birlikte düzenlediği İpek Yolu Müzik Konferanslarına, 2018 ISME Dünya Konferansı hazırlık çalışmalarına ve Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin kuruluş çalışmalarına çok değerli katkılar sunmuştur. Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu 26 Mayıs 2017 Cuma günü vefat etmiştir.