Gözde Çolakoğlu Sarı Hakkında

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuş, 2008 yılında Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programını tamamlamıştır. 2011 yılında doçent, 2017 yılı da profesör unvanını almıştır. Çeşitli panel ve seminerlere bildirileri ile katılımının yanı sıra, yine yurt içi ve yurt dışında çeşitli koro ve orkestralarda kemençe icracısı, şef ve genel sanat yönetmeni olarak görev almıştır. Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak bulunmuş, makaleleri ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. 20 Kasım 2014’te Türkiye’de ilk kez Müzikoloji Bölümlerini bir araya getirdiği ‘1. Müzikoloji Bölümleri Çalıştayı’nı bölümü adına düzenlemiş ve ardından çalıştaya ait kitabı yayına hazırlamıştır (Mart 2015). ‘Anadolu’dan Balkanlara Kemençe’ başlıklı kitabı Haziran 2016’da, Dr. Ayhan Sarı ile birlikte hazırladıkları ‘Orkestral Müzikte Yeni Bir Tını: Kemençe Kuartet’ başlıklı kitabı Aralık 2020’de yayınlanmıştır. Makam teorisi tarihi ve eğitimine ilişkin kitabı hazırlık aşamasında bulunmakta, lisans ve lisansüstü seviyede tarihsel müzikoloji, müzik tarihi ve makam teorisi içerikli dersleri yürütmektedir.