Osman Öksüzoğlu & M. Mercan Özkan Hakkında

M. Mercan Özkan (d.1958) - Ûdî, Kemanî, Gazelhan. Müzik hayatına bestekâr ve ud sanatçısı ağabeyi İbrahim Özkan’ın katkılarıyla başladı. İbrahim Özkan ve İğneci Ahmet Durak’tan Ud; Mehmet Ramazan Ayva, Mehmet Muştu ve Cahit Otoloğ’dan ise keman eğitimi aldı. Urfa türkülerini, Urfa makam ve gazel okuma geleneğini ağabeyi İbrahim Özkan, Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Hâfız Halil Uzungöl, Ahmet Uzungöl, Dede Osman Aydın, Cevher Hoca (Polat), Culha Mahmut Hâfız ve Şükrü Hâfız (Çadırcı)’dan öğrendi. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konsevatuarı Temel Bilimler Bölümüne girdi. Ailevi nedenlerinden dolayı 3. sınıf öğrencisi iken eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Şanlıurfa’da ilâhi ve Urfa türküleri ile ilgili araştırma ve derleme çalışmaları yaptı. Kitap çalışması için 100’e yakın ilâhiyi notaya aldı. 1994 yılında Şanlıurfa ili Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) bünyesinde Amatör Tasavvuf Müziği Korosu’nu kurdu ve konserler düzenledi. Burada Mevlevî mûsikîsi üzerine çalışmalarda bulundu ve Semâ heyetini kurdu. 1996 yılında Harran Üniversitesi Müzik Bölümü’nün kuruluşunda görev aldı ve derslere girdi. 1997-1998 yıllarında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nda misafir sanatçı pozisyonunda birçok konserde görev aldı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu’na Bas Kopuz sanatçısı olarak atandı. Bakanlık bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı birçok konserde bas kopuz, keman ve ud sanatçısı olarak görev aldı. Halen Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nda ses sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir. Osman Öksüzoğlu (d. 1976) - Ritm, Ney icracısı ve Türk Müziği Araştırmacısı. 2000 yılında Harran Üniversitesi Müzik Bölümünde lisans, 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi danışmanlığında yazdığı, “Şanlıurfa Dergâh Camii’nde Yapılan Tarikat Usûlleri ve Müzikal Analizleri” teziyle 2015 yılında Doktor ünvanı aldı. Mûsikî eğitimine lise yıllarında tanıştığı Mehmet Mercan Özkan ile başladı ve daha sonra, Niyazi Sayın, Prof. Ruhi Ayangil, Halil Baziki, Salih Bilgin ve Vehbi Balak gibi hocalarla çalışma ve istifade etme imkânı buldu. 2000 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevini, 2001-2007 yılları arasında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak sürdürdü. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen pek çok etkinlikte ney ve ritm icracısı olarak görev aldı, akademik toplantılarda bildiri sundu, workshoplar düzenledi. 2008 yılından bu yana İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda ritim sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.

Urfa Mevlevîhânesi ve Urfa Mevlevîhânesi’nde Yapılan Dinî Mûsiki İcralarının Din Dışı Mûsiki İcralarına Yansıması

Yazar: |2018-10-29T11:22:01+00:0021 Haziran, 2018|Akademik, Makaleler|

Cumhuriyet’in ilanını takip eden yıllar içinde, 30 Kasım 1925 yılında 667 sayılı kanun ile faaliyetlerine son verilen tarikatların fiziksel mekânları olan dergâhlardaki dinî faaliyetlerin bir bölümü, şeklen değişikliğe uğrayarak da olsa, içerik ve amaç açısından tarikat geleneğinin ve uygulamalarının bir devamı olarak camilerde veya evlerde devam edegelmiştir. Urfa Mevlevîhânesinin kapatılmasının ardından Mevlevîlik kültürü, varlığını şehirde hâkim olan bir başka köklü gelenek içerisinde sürdürür. Sıra geceleri adı verilen ev toplantılarında mesnevi okumalarına, mûsiki ve sema meşklerine devam edilir. Bu çalışma, Urfa mûsikî geleneği içerisinde icra edilen Mesnevi Gazel’in, Mevlevilik kültürünün etkisiyle nasıl ortaya çıktığını ve zaman içerisinde ne tür değişimler geçirdiğini konu almaktadır.