Loading...

Nilgün Doğrusöz Hakkında

1967 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda öğreniminden sonra akademik kariyerine Gaziantep Üniversitesi TMDK’da başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılında araştırma için yurtdışına gönderildi ve bir yıl New England Konservatuarı’nda ve bir yıl da Harvard Üniversitesi’nde The Center for Middle Eastern Studies bölümünde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. Hem Osmanlı/Türk müziği üzerine dersler verdi hem de araştırmalarına devam etti. 2004 yılında müzikoloji doçenti oldu. Çalışmalarını tarihsel müzikoloji üzerine yoğunlaştırdı. Doğrusöz’ün 2008 yılında Cem Ünver ile hazırladığı Virginia Danielson’ın Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu adlı bir çeviri kitabı, 2009 yılında Recep Uslu ile hazırladıkları Abdülbaki Nasır Dede’nin Müzik Yazısı “Tahririye” adlı kitabı, 2012 yılında yayınlanan 18. Yüzyıl Osmanlı Türk Müziği Çalışmaları, Mûsikî Risâleleri (Ankara Milli Kütüphane, 131 Numaralı Yazma) başlıklı kitabı ve yine aynı yıl içerisinde Recep Uslu ve Ali Tan ile hazırladığı Itrî İzleri isimli kitabı bulunmaktadır. 2013 yılında Profesör kadrosuna atandı. 2014 yılında İTÜ Osmanlı-Türk Müziği Çalışma Grubunu kurdu. Ali Rifat Çağatay envanteri bu grupla hazırladığı ilk projedir. Halen İTÜ TMDK Müzik Teorisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.