Fatma Adile Başer Hakkında

1965’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Teknik Ünivesitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK)Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Yavuz Özüstün, Erol Sayan, Selahattin İçli, Haydar Sanal özellikle yararlandığı hocaları arasındadır. Kudüm ve usullere duyduğu ilgi hocası Kudümzen Hurşit Ungay’ın dikkatini çekmiş, konservatuardaki ilk yılından itibaren fahri olarak Hafız Kâni Karaca’nın kudüm sınıfına devam etmiştir. 1985 yılında tamamladığı lisans eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilimdalı Türk Din Musıkisi alanında Nuri Özcan’ın danışmanlığında 1988’de Yüksek Lisans, Mustafa Fayda’nın danışmanlığında 1996’de Doktorasını tamamlamıştır. 1985’te İTÜ Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Çok Sesli Müzik ve Sahne Sanatları Birimi’ne öğretim görevlisi olarak atanmış, 1989’da İTÜ TMDK Çalgı Eğitimi Bölümü Vurmalı Sazlar Anasanatdalı öğretim elemanı olmuş ve sanatdalı başkanlığı yapmıştır. Müzikoloji bölümünün kurulmasıyla 1995 yılında Müzikoloji Bölümü’ne, 1997’de Etnomüzikoloji Anabilimdalı başkanlığına atanmıştır. 2000’de Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Yrd. Doç.Dr. olarak göreve başlamış, Sosyal Bilimler Enstitüsü Folklor ve Müzikoloji kurucu öğretim üyeleri arasında yer almış, 2010 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. Mütevazı köşesinde uzmanlığı ile ilgili çalışmalarına devam etmekte, milletine olan gönül borcunu ödemeye çalışmaktadır. Fatma Adile Başer evli ve iki çocuk annesidir.

1775-1925 Arasında Yenikapı Mevlevîhânesi Neyzenbaşıları

Yazar: |2018-10-29T11:22:30+00:0018 Mayıs, 2018|Akademik, Makaleler|

Mevlevîhânelerde, âyinlerin en iyi bir şekilde icrâ edilebilmesi için semâzenbaşı, naathan, kudümzenbaşı, neyzenbaşı gibi bazı kurumsal nitelikli görevlerle karşılaşılmaktadır. Yapılan işin niteliğine göre bu görevlerin, belli bir yetkinliğe ulaşmış dervişlere verildiği gözlenmektedir. Bu araştırmada Yenikapı Mevlevîhânesi’nde görev yapmış 14 Neyzenbaşı ve mukabelelere neyzen olarak katılmış 7 neyzen tespit edilmiştir. Bu neyzenlerin hangi Mevlevî şeyhinin meşihat yıllarında atandıkları ve görev târihleri de ayrıca belirlenmeye çalışılmıştır.